COLPHENE® BSW UNILAY H/P

COLPHENE® BSW UNILAY HP özel seçilmiº SBS elastomer bitüm ve çok yüksek mukavemetli çift donatýlý sistemden oluþan yüksek performanslý su yalýtým membranýdýr.

Açıklama

Üst yüzey özel tasarlanmýþ silikon karbon dioksit kristalleri, alt yüzey ise ýsý ile eriyen plastik film ile kaplýdýr.

Şartnameler

Donatý, fazladan özel keçe ile birleþtirilmiþ dayanýklý, dokunmamýþ polyesterden oluþmaktadýr.

Uygulama

COLPHENE® BSW UNILAY HP grobeton üzerine serbest serim olarak uygulanýr.

Paketleme

Membran kalýnlýðý : 4,5 mm (± 5%)
Rulo ebatlarý : 8 x 1 m, Rulo aðýrlýðý : yaklaþýk 40 kg

Yüklenen belgelere bak

TEKNİK FÖY

PDFCOLPHENE BSW UNILAY H/P

DAHA FAZLA BİLGİ Mİ GEREKLİ?

Bize ulaşın